Halmstads Energi och Miljö AB publicerar en hållbarhetsredovisning som ett sätt att kommunicera med omvärlden kring hur arbetet med hållbarhet bedrivs och utvecklas på HEM.  Detta är HEM:s andra hållbarhetsredovisning. Redovisningen beskriver HEM:s arbete med hållbarhetsfrågor för verksamhetsåret 2018. Redovisningen följer GRI:s riktlinjer GRI-SRS, men är ej granskad av bolagets externa revisorer. Eventuella frågor angående redovisningen eller HEM:s hållbarhetsarbete hänvisas till HEM:s hållbarhetsstrateg, med kontaktuppgift under punkt 102-53.

Denna Hållbarhetsredovisning är inspirerad av GRI-SRS. I Indexet finns de relevanta delar Halmstads Energi och Miljö använt.