Om du har frågor kring vår Hållbarhetsredovisning var
vänlig kontakta vår hållbarhetsstrateg:

Cecilia Zryd
Halmstad Energi och Miljö AB
Box 31, 301 02 Halmstad
Besöksadress: Svartalundvägen 2
Växel 035-190 190